Hỗ Trợ Online

Hỗ trợ

Tel:

Hotline: 0913 675 875

Kinh doanh Kinh doanh

Điện thoại: (028) 376 132 13

Email: sales@lpcorp.vn


Kỹ thuật Kỹ thuật

Điện thoại: 0917 492 479

Email: Tung.nv@lpcorp.vn

Hệ thống cơ điện

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN VĂN PHÒNG & NHÀ XƯỞNG

Thi công hệ thống điện Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện Liên Phong là nhà thầu chuyên về thiết kế và thi công hệ thống Cơ Điện văn phòng, nhà..

Xem thêm

Lucas Nguyen