Hỗ Trợ Online

Hỗ trợ

Tel:

Hotline: 0913 675 875

Kinh doanh Kinh doanh

Điện thoại: (028) 376 132 13

Email: sales@lpcorp.vn


Kỹ thuật Kỹ thuật

Điện thoại: 0917 492 479

Email: Tung.nv@lpcorp.vn

Liên hệ với chúng tôi

Họ tên*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LIÊN PHONG 

Nhà máy1: D20/546 Trịnh Quang Nghị, Ấp 4, Xã Phong Phú, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy 2:  D23/616B Trịnh Quang Nghị, Ấp 4, Xã Phong Phú, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3761 3213   Fax: (028) 3761 0115

Email: info@lpcorp.vn  -   Website: www.lpcorp.vn

Lucas Nguyen