Hỗ Trợ Online

Hỗ trợ

Tel:

Hotline: 0913 675 875

Kinh doanh Kinh doanh

Điện thoại: (028) 376 132 13

Email: sales@lpcorp.vn


Kỹ thuật Kỹ thuật

Điện thoại: 0917 492 479

Email: Tung.nv@lpcorp.vn

Giải pháp cho tàu biển

Nội và ngoại thất hàng hải

Công ty đã và đang sản xuất và cung cấp các giải pháp cho ngành vận tải biển với tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm..

Xem thêm

Lucas Nguyen